PASTA |
PASTA

De afgelopen jaren is in ons land binnen de archeologie een volwaardige arbeidsmarkt ontstaan die in omvang de traditionele kennisinstituten als universiteiten, overheidsdiensten en musea allang voorbij is gestreefd. In het spanningsveld tussen de publieke en private sector zijn diverse rollen in adviserende, uitvoerende en controlerende zin onderscheiden. Dit vraagt om aanvullende en nieuwe kennis.

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

Eerstvolgende
cursussen

Bodemkunde en geologie voor archeologen

De kennis van archeologen en senior veldtechnici van bodem, geomorfologie en stratigrafie is over…

Kennistoets BRL (E-learning)

 Wij hopen u z.s.m. nader te informeren over deze cursus.

Engaging with the Public (E-learning)

Deze cursus bestaat uit acht thema's over archeologie en publiek in Europa en wordt via internet…

Archaeological heritage management in Europe (E-learning)

Deze cursus bestaat uit 15 lesmodules over archeologische monumentenzorg in Europa die via internet…
Nieuws

15-04-16

Incompanytraining Brabantse geologie en historische geografie

De afgelopen periode heeft PASTA bij Erfgoed Brabant een incompanytraining Brabantse geologie en historische geografie verzorgd. Een zeer geslaagde…

18-01-16

Cursusprogramma 2016 bekend!

 Het cursusprogramma voor 2016 staat al enige tijd online. Heeft u het al bekeken?

31-07-15

Nieuwe cursussen 2016

 De komende tijd gaan wij weer nieuwe (en vertrouwde) cursussen inplannen voor 2016!