Home > Cursusaanbod > Automatisering > Fotogrammetrie en 3D modelleren

Fotogrammetrie en 3D modelleren

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!
 
Fotogrammetrie zorgt momenteel voor een revolutie in de archeologische praktijk; in toenemende mate wordt de techniek ingezet voor het vervaardigen van 3D modellen van objecten, het 3D karteren van opgravingen en architectuur en het produceren van orthofoto's en digitale hoogtemodellen i.c.m. drones. De precisie en nauwkeurigheid die met de techniek wordt bereikt, maakt dat het produceren van maatvaste 2D en 3D modellen inmiddels voor sommige bedrijven en universiteiten tot een standaard onderdeel van het archeologische documentatieproces zijn gaan behoren. Uiteraard zijn de fotorealistische modellen tevens prachtig materiaal voor publieksgerichte archeologie, onderwijs en digitale conservatie. 
 
Wilt u zich in één dag de belangrijkste stappen van foto naar 3D model eigen maken? Op deze cursusdag leert de cursist het verwerken van een set foto's in het populaire fotogrammetrische programma Photoscan: strategieën voor het maken van een geschikte set foto's, importeren en bewerken van de foto's in de software, alle onderdelen van het vervaardigen van de pointclouds en modellen, het organiseren van complexe modellen, het optimaliseren van nauwkeurigheid door gebruik van targets en Ground Control Points, en het exporteren en verder verwerken van de uiteindelijke visualisaties.
 
Programma
09.00 - 09.30 uur: Ontvangst 
09.30 - 10.00 uur: Inleiding fotogrammetrie in de archeologie
10.00 - 10.30 uur: Overzicht: de stappen in het vervaardigen van een fotogrammetrisch model
10.30 - 11.00 uur: Practicum: foto's en bewerkingen
11.00 - 11.15 uur: Pauze
11.15 - 12.30 uur: Practicum: referencing en aligning, complexe modellen, werken met point clouds
12.30 - 13.00 uur: Lunch
13.00 - 15.00 uur: Practicum: meshes and textures, visualisaties en verwerken in GIS/3D software
15.00 - 15.15 uur: Pauze
15.15 - 16.30 uur: Practicum: drone fotogrammetrie
16.30 - 17.00 uur: Evaluatie en afsluiting

Praktische informatie

Cursusdatum:
26 september 2019
  
Studielast:
1 contactdag
 
Cursustijden:
Ontvangst 09.00 - 09.30 uur
Cursusdag 09.30 - 17.00 uur
 
Docent:
Jitte Waagen
 
Doelgroep: 
Veldarcheologen, depotbeheerders, medewerkers van archeologische adviesbureaus, wetenschappelijk medewerkers van universiteiten, hogescholen en kennisinstituten
  
Doel: 
Basiskennis fotogrammetrie voor het vervaardigen van 3D modellen in Photoscan
 
Kennisniveau:
HBO / academisch niveau, ICT kennis wordt niet verondersteld
 
Studiematerialen:
Screencasts met videoinstructies, trainingdata. Deelnemers nemen zelf laptops mee.
 
Locatie:
Universiteit van Amsterdam, Turfdraagsterpad 9, Amsterdam
 
Aantal deelnemers:
Minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers
 
Kosten:
€395,- per persoon