Home > Cursusaanbod > Bodem > Beschrijven bodemeigenschappen volgens NEN/ASB protocollen

Beschrijven bodemeigenschappen volgens NEN/ASB protocollen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!
 
Praktische cursus in het veld, in representatief gebied verschillen tussen siltigheid in zand en klei aantonen, eerst in uitleg, dan in zelfwerkzaamheid in de ochtend, uitlopend in een complete boor- of sectie beschrijving in de middag, die door de docent wordt nagekeken en besproken is inbegrepen.
 
Programma
 
Het Nederlands landschap kent een rijke verscheidenheid in bodem- en grondsoorten. Zand- silt- en kleigehalte van bodemmonsters zijn belangrijke indicatoren voor doorlatendheid, procesreconstructie, en bodemkwaliteit. Een veldbeschrijving met een detaillering volgens de NEN 5104 en NEN-EN-ISO 14688 (Standaard Boorbeschrijving) en/of de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) is een belangrijke standaard waar veel bodembeschrijvingen in verschillende beroepsgroepen (archeologen, milieutechnici) aan moeten voldoen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan technische rapportage van bodembeschrijvingen. Deze cursus biedt een ‘hands on’ ervaring in het beschrijven van bodemmaterialen zowel voor een eerste kennismaking als het weer opfrissen van weggezakte kennis.
 
Praktische informatie
 
Cursusdatum:
Nog niet bekend
 
Studielast:
1 contactdag
 
Cursustijden:
Ontvangst 08.30 - 09.00 uur
Cursusdag 09.00 - 17.00 uur
 
Docent:
dr. Sjoerd Kluiving (VU / GEO-LOGICAL)
 
Doelgroep:
Veldtechnici, veldarcheologen, medewerkers van adviesbureaus, universiteiten, hogescholen en kennisinstituten (geen instapniveau noodzakelijk)
 
Doel: 
Het opdoen van een ‘hands on’ ervaring in het beschrijven van bodemmaterialen, zowel voor een eerste kennismaking als het weer opfrissen van weggezakte kennis.
 
Kennisniveau:
HBO / academisch niveau en kennis van de KNA. Verder geen instapniveau noodzakelijk.
 
Studiematerialen:
Het cursusmateriaal bestaat uit excursiegids, inclusief ASB uitleg en praktijkvoorbeelden, die 2 weken voor aanvang ter voorbereiding van de cursus aan de deelnemers (digitaal) wordt toegezonden.
 
Locatie:
Omgeving Eemsvallei en stuwwal Amersfoort. Cursisten verzamelen en worden teruggebracht op station Amersfoort CS.  
 
Aantal deelnemers:
Minimaal 8 deelnemers
 
Kosten:
€ 315,- per persoon voor 1 dag (exclusief BTW).