Home > Cursusaanbod > Bodem > Bodemkunde en geologie voor archeologen

Bodemkunde en geologie voor archeologen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE + ERKEND DOOR HET CCvD!

De kennis van archeologen, veldtechnici en beleidsmedewerkers van bodem, geomorfologie en stratigrafie is over het algemeen zeer beperkt, waardoor cruciale informatie in relatie tussen deze vakgebieden en de archeologie verloren gaat. Deze module beoogt de kennis interactief aan te leveren waardoor dit wordt voorkomen.
 
Programma
 
Dag 1. Het landschap van Hoog-Nederland, lakprofielen en kaartenpracticum
 
8.30-9.00: Ontvangst
9.00-12.00:
1. Algemene inleiding ontwikkeling Nederlands landschap
o Factoren, processen en tijdschaal;
2. Kwartair-geologische ontwikkeling landschap Hoog-Nederland
o Processen en materialen (fluviatiel, glaciaal, periglaciaal, eolisch);
o Vormen/reliëf; paleogeografie.
3 Bodemvorming: factoren en processen, classificatie
o Bodems van Hoog-Nederland en fysiognomie;
o Zeggingskracht over omstandigheden in verleden, gevolgen voor behoud erfgoed.
12.00-12.45: Lunch
12.45-14.45:
4. Bodems van Hoog-Nederland: practicum lakprofielen
o Onderscheid bodemhorizonten en culturele horizonten
14.45-15.00: Pauze
15.00-17.00:
5. Practicum topografische, bodemkundige, geomorfologische kaarten
o Onderscheid antropogene en natuurlijke kaartpatronen.

Dag 2 Het landschap van Laag-Nederland, lakprofielen en kaartenpracticum 
8.30-9.00: Ontvangst
9.00-12.00:
1. Kwartair-geologische ontwikkeling landschap Laag-Nederland Zee, rivier, wind, veen, klei, mens;
o Paleogeografie;
o Invloed van verschillende actoren op elkaar.
10.30-10.45: Pauze
2. Bodems van Laag-Nederland
12.00-12.45: Lunch
12.45-14.45:
3. Practicum topografische, bodemkundige, geomorfologische kaarten
o Algemene kaartprincipes en specifieke regionale aspecten;
o Landschapsinterpretatie: archeologische verwachtingspatronen, vroegere
bruikbaarheid.
14.45-15.00: Pauze
15.00-16.30:
4. Bodems van Laag-Nederland; practicum lakprofielen
o Onderscheid culturele en bodemhorizonten.
16.30-17.00: Afsluiting, uitreiking certificaten

Praktische informatie
 
Cursusdata:
Volgt z.s.m.
 
Studielast:
2 contactdagen
 
Cursustijden:
Ontvangst 08.30 - 09.00 
Cursusdag 09.00 - 17.00 
 
Docent:
dr. Sjoerd Kluiving (VU/ GEO-LOGICAL)
 
Doelgroep:
Veldtechnici, veldarcheologen, medewerkers van adviesbureaus, universiteiten, hogescholen en kennisinstituten
 
Doel: 
Het opdoen van kennis over landschap, geologie en bodems van Hoog en Laag-Nederland
 
Kennisniveau:
HBO / academisch niveau en kennis van de KNA
 
Studiematerialen:
(Digitale) cursusmap
 
Locatie:
Molslaan 121, 2611 RK Delft 
 
Aantal deelnemers:
Minimaal 8 deelnemers
 
Kosten:
€ 595,- per persoon voor 2 dagen (exclusief BTW).