Home > Cursusaanbod > Bodem > Geomorfologie van het rivierengebied

Geomorfologie van het rivierengebied

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!

Tijdens deze cursusdag zal er aandacht worden besteed aan de verschillende aspecten van fysisch geografisch onderzoek in het rivierengebied en de relevantie voor de archeologie. De cursisten bekijken de verschillende landschapseenheden die in Nederland aanwezig zijn en hoe je dit terug ziet in opgravingsputten. Daarnaast laat de docent zien wat de invloed van het landschap is op de menselijke gebruiks-/bewoningsmogelijkheden en hoe je bijvoorbeeld potentiële loopniveaus herkent. Er wordt ingegaan op hoe natuurlijke processen, zoals bodemvorming en grondwaterfluctuaties, de herkenbaarheid van archeologische sporen beïnvloeden en wat de effecten zijn op conservering van de verschillende vondstcategorieën. Verder worden verschillende aardwetenschappelijke technieken behandeld die relevant zijn voor de archeologie (o.a. datering, micromorfologie, etc.) en hoe daarvoor bemonsterd dient te worden.

Programma

09.00 - 16.00 uur: Colleges en Practica a.d.h.v. dia-opdrachten

Praktische informatie

Cursusdata:
Nog niet bekend

Studielast:
1 contactdag, bestaande uit colleges en practica

Cursustijden:
Ontvangst 08.30 - 09.00 uur 
Cursusdag 09.00 - 16.00 uur 

Docent:
Marieke van Dinter 

Doelgroep:
Veldarcheologen, veldtechnici, medewerkers van archeologische adviesbureaus, universiteiten, hogescholen en kennisinstituten

Doel:
Kennis opdoen van algemene rivierontwikkeling, de resulterende afzettingen, hoe deze te herkennen zijn in de opgravingsputten en -profielwanden en de relevantie voor de archeologie. 

Kennisniveau:
HBO / academisch niveau.

Studiematerialen:
USB-stick met naslagwerk in de vorm van artikelen, etc. 

Locatie:
Nijverheidsweg-Noord 114, 3812 PN Amersfoort. Let op: de locatie is lastiger te bereiken met het openbaar vervoer. 

Aantal deelnemers:
Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers

Kosten:
€ 395,- per persoon voor 1 dag (exclusief BTW)