Home > Cursusaanbod > Ruimtelijke Ordening en Ruimte > Framing the Anthropocene - Jouw toekomst in de 21e eeuw

Framing the Anthropocene - Jouw toekomst in de 21e eeuw

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE.

Inleiding
Je kunt er tegenwoordig niet meer omheen: bijna dagelijks bereiken ons berichten over klimaatverandering, biodiversiteitsverlies of de energietransitie. Wetenschappers spreken al over een nieuw tijdvak dat is aangebroken: het Antropoceen. Het Antropoceen is het voorgestelde tijdvak waarin processen die door de mens worden veroorzaakt domineren boven natuurlijke processen. Het onderzoek naar het Antropoceen is de afgelopen tien jaar enorm toegenomen. Meer en meer gebieden hebben het Antropoceen als een legitiem studiegebied overgenomen. En met deze wijdverspreide belangstelling is er een stortvloed aan publicaties, kunstinstallaties, onderzoeksprojecten en media-aandacht gekomen.

De cursus ‘Framing the Anthropocene - Jouw toekomst in de 21e eeuw’ biedt belangstellenden een toegangspunt tot enkele van de grote concepten en debatten die de discussies over het Antropoceen domineren. Na het voltooien van de vier modules zul je het veel gemakkelijker vinden om met de stortvloed van informatie over het Antropoceen om te gaan. Als je nieuw werk tegenkomt op het Antropoceen, zul je het context kunnen geven. En termen en concepten die ooit onbekend en vreemd voelden, zullen dan betekenis hebben.

Programma
Deze cursus behandelt onze toekomst in de 21e eeuw. Wat is het? Hoe oud is het? Hoe komen we eraan? En wat kunnen we er aan doen? Deze cursus heeft verder tot doel een verdergaande bewustwording van het Antropoceen te bewerkstelligen. ‘Framing’ het Antropoceen, onze directe toekomst, wordt in deze cursus in vier aansluitende modules aangeboden op vier verschillende avonden van September tot December 2019:

1. Bewust worden 1: Antropoceen: Wat is het? - donderdagavond 19 September 2019

2. Bewust worden 2: Ethiek, gerechtigheid en verantwoordelijkheid in het Antropoceen, - donderdagavond 17 Oktober 2019

3. Bewust worden 3: Schaal van het Antropoceen, - donderdagavond 14 November 2019

4. Bewust worden 4: Beleid in het Antropoceen, - donderdagavond 12 December 2019

In de syllabus van de cursus worden deze vier modules verder gepresenteerd en worden de algemene leeruitkomsten en leerdoelen uit de doeken gedaan.

Praktische informatie
In de lessen worden specifieke leeruitkomsten gemonitord en individuele en groepsleerwerkzaamheden gestimuleerd. De totale serie omvat vier avonden van twee lessen.

De sessies zijn interactief ontworpen en berusten op de inbreng van docent en cursisten, met opdrachten en feedback, lezing en discussie. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

De lezingen en video's in elke sectie volgen een standaardindeling. Ze zijn onderverdeeld in VERHAAL, THEORIE en PRAKTIJK.

• De VERHAAL-lezingen en vragen richten zich op het vertellen van een verhaal over het Antropoceen.

• De THEORIE-secties concentreren zich op concepten en abstracties en hebben vaak betrekking op debatten over betekenis en interpretatie.

• De PRAKTIJK-secties geven voorbeelden van hoe mensen reageren op de uitdagingen van het Antropoceen.

We gebruiken de syllabus om een ​​breed scala aan gebruikers en behoeften te bedienen. Elke module in de syllabus staat als een onderwerp specifieke bibliografie. Aan het einde van ‘An Anthropocene Primer’ zijn er aanvullende thematische bibliografieën voor extra lectuur en verdieping.

We hebben voor het grootste deel lezingen en video's voor de syllabus geselecteerd die open access zijn. We hebben geprobeerd materialen te selecteren die een breed scala aan expertise, ervaring en onderwerpen vertegenwoordigen.

Cursusdata:
Vier avonden, te weten op:
 

Studielast:
Op de avonden telkens 2 uur  met korte pauze tussendoor) en uitwerking opdrachten (zowel tijdens les als daarbuiten), telkens max. 2 uur per opdracht

Cursustijden:
Ontvangst: half uur van te voren
Cursusdag: op donderdagen

Docent:
Dr. S.J. Kluiving (stichting DOE21)

Doelgroep:
Geïnteresseerde inwoners van Nederland en daarbuiten

Doel: 
Voor elke cursist het bewustzijn van het Antropoceen vergroten en het kennisniveau van de achterliggende disciplines verhogen

Kennisniveau:
HBO/WO en elke andere gemotiveerde leerling/student die meer wil weten over de toekomst

Studiematerialen: 
Syllabus met referentie naar digitale en openbaar beschikbare hulpbronnen

Locatie:
Molslaan 121, 2611 RK Delft  

Aantal deelnemers:
Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers 

Kosten: 
1 module per avond: € 195,00 per persoon (exclusief BTW)
4 modules: € 525,00 per persoon (exclusief BTW)