Home > Cursusaanbod > Ruimtelijke Ordening en Ruimte > Naar een integrale bescherming van natuurlijk en archeologisch erfgoed

Naar een integrale bescherming van natuurlijk en archeologisch erfgoed

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!

Natuurbeheer en de zorg voor het archeologische resten in het landschap zijn veelal niet afgestemd op elkaar. Maatregelen voor behoud uit de ene sector staan soms haaks op de andere en omgekeerd. De scheiding van de sectoren gaat ver terug, de conceptuele kaders, de opleidingen en het werkveld vertonen weinig interactie. Toch is er veel te winnen bij de integratie van deze sectoren die verbonden worden door plaats. Deze cursus gaat in op de noodzaak tot integratie, met aandacht voor aanpak, voorbeelden en ambitie.

Programma

09.00 - 09.30 uur:  Ontvangst 
09.30 - 10.00 uur:  Inleiding. Waarom integreren?
10.00 - 11.15 uur:  De disciplines in context
11.00 - 11.15 uur:  Pauze
11.15 - 12.30 uur:  Wat valt er te winnen?
12.30 - 13.00 uur:  Lunch
13.00 - 14.00 uur:  Vier strategieën voor integratie
14.00 - 15.00 uur:  Casuïstiek  
15.00 - 15.15 uur:  Pauze
15.15 - 16.45 uur:  Kruisbestuiving op het gebied van communicatie en beeldvorming
16.45 - 17.00 uur:  Afsluiting
 
Praktische informatie

Cursusdatum:
volgt z.s.m.
 
Studielast:
1 dag

Cursustijden:
Ontvangst: 09.00 - 09.30 uur
Cursusdag: 09.30 - 17.00 uur

Docent:
dr. Heleen van Londen

Doelgroep:
Mensen werkzaam in natuurbeheer, landschap en de archeologische monumentenzorg

Doel: 
Kennis van en inzicht in de problematiek en oplossingsrichtingen van gescheiden beschermingsregimes voor natuurlijk en archeologische erfgoed 
 
Kennisniveau:
HBO / academisch niveau  

Studiematerialen:
Cursusmap    

Locatie:
Universiteit van Amsterdam, Turfdraagsterpad 9 te Amsterdam  

Aantal deelnemers:
Minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers

Kosten: 
€395,- per persoon