Home > Docenten > Geertje Korf

Geertje Korf

Geertje Korf studeerde archeologie in Leiden en heeft sinds 2012 een eigen adviesbureau op het gebied van erfgoed, ruimtelijke ordening en milieueffectrapportage.  Eerder werkte zij bij de Commissie voor milieueffectrapportage, de ROB en diverse archeologische bedrijven.