Home > Docenten > Marieke van Dinter

Marieke van Dinter

Marieke van Dinter werkt sinds 1997 als fysisch geograaf (Kwartair Geoloog), bij ADC Archeoprojecten. Zij is verantwoordelijk voor de landschapsreconstructies van plangebieden. Hiertoe bestudeert zij ondermeer op opgravingen de profielwanden van de opgravingsputten om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Daarmee kan zij het a-biotische landschap vóór, tijdens en/of na de archeologische bewoningsfase(n) vaststellen. Daarnaast is zij recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op de landschapsontwikkeling en de invloed daarvan op de bewoning in het West-Nederlandse rivierengebied in de Romeinse tijd en Middeleeuwen.