Home > Cursusaanbod > Ruimtelijke Ordening en Ruimte

Ruimtelijke Ordening en Ruimte

Bouwhistorie voor archeologen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! In binnenstedelijke opgravingen komt een archeoloog vooral muurwerk tegen. Aan de bouwwijze en eigenschappen van deze muren is de bouwgeschiedenis van de opgravingslocatie nauwkeurig te reconstrueren. Om deze geschiedenis aan de muren ‘af te lezen’ zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Hiermee kan de informatiewaarde van deze sporen beter worden benut. Deze cursus gaat dieper in op de het ‘lezen van muren’, de schaalniveaus waarop muurresten informatie kunnen geven, over de in het verleden gebruikte materialen en bouwmethoden en over de manier waarop een archeoloog muurwerk kan documenteren.   Programma Dag 1:  •    Inleiding in de bouwhistorie (Raakvlakken met...

Lees meer

Archeologie duurzaam Bouwen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Deze cursus is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in archeologieduurzaam bouwen, maar specifiek handig voor archeologen en gemeenteambtenaren die in hun dagelijkse praktijk aanvragen voor archeologieduurzame bouwplannen en ontwikkelingen beoordelen en goedkeuren. De cursus heeft als doel de cursisten bekend te maken met de verschillende aspecten van archeologieduurzaam ontwikkelen en ze te leren waar ze op moet letten bij het beoordelen van een archeologieduurzaam bouwplan. De cursus gaat in op wat archeologieduurzaam bouwen is, welke factoren een rol spelen en hoe cursisten een goed archeologieduurzaam bouwplan, dat op een volwaardige manier rekening houdt met de...

Lees meer