Home > Cursusaanbod > Actualiteitentrainingen

Actualiteitentrainingen

Cursus BRL

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE + ERKEND DOOR HET CCvD!   Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Hierin is o.a. opgenomen dat organisaties die gravende archeologische werkzaamheden willen verrichten, gecertificeerd moeten zijn conform de BRL SIKB 4000 Archeologie. Een van de belangrijkste onderdelen van deze BRL is de deskundigheid van individuele archeologische medewerkers (hierna: actoren). Aan deze actoren zijn dan ook eisen gesteld op het gebied van kennis en ervaring. Per type actor is vastgesteld wat deze moet kennen en kunnen. Voor alle type actoren geldt dat zij kennis moeten hebben van de BRL 4000. Aan het einde van deze...

Lees meer

Archeologiebestel in Nederland

Archeologie bestel in Nederland TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE + ERKEND DOOR HET CCvD! De cursus Archeologiebestel in Nederland zal diepgaand ingaan op de organisatie, regelgeving en processen die van invloed zijn op archeologisch onderzoek in Nederland. Cursusinhoud - Hoe zit het Nederlands Archeologisch bestel in elkaar? - Hoe is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden geregeld? - Wat is de rol van: Rijk Provincie Gemeente Archeologisch aannemer Archeologisch adviseur Universiteit en HBO - En wat zijn de kansen en mogelijkheden voor archeologen binnen dit bestel? - Wat is de positie van Malta en Faro KNA PvE PvA Actorregister BA/MA Initiatiefnemer/Omgeving Bevoegd gezag Praktische informatie Datum: 16 september 2024 Locatie: nader te bepalen Studielast: 1 contactdag  Cursustijden: Ontvangst 09.30 - 10.00 uur / Cursusdag 10.00 - 16.45...

Lees meer