Home > Cursusaanbod > Bodem

Bodem

Bodemkunde en geologie voor archeologen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE + ERKEND DOOR HET CCvD! De kennis van archeologen, veldtechnici en beleidsmedewerkers van bodem, geomorfologie en stratigrafie is over het algemeen zeer beperkt, waardoor cruciale informatie in relatie tussen deze vakgebieden en de archeologie verloren gaat. Deze module beoogt de kennis interactief aan te leveren waardoor dit wordt voorkomen.   Programma   Dag 1. Het landschap van Hoog-Nederland, lakprofielen en kaartenpracticum   8.30-9.00: Ontvangst 9.00-12.00: 1. Algemene inleiding ontwikkeling Nederlands landschap o Factoren, processen en tijdschaal; 2. Kwartair-geologische ontwikkeling landschap Hoog-Nederland o Processen en materialen (fluviatiel, glaciaal, periglaciaal, eolisch); o Vormen/reliëf; paleogeografie. 3 Bodemvorming: factoren en processen, classificatie o Bodems van Hoog-Nederland en fysiognomie; o Zeggingskracht over omstandigheden in verleden, gevolgen...

Lees meer

Verdiepingscursus bodemkunde en geologie

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!   Interesse in een verdiepingscursus bodemkunde en geologie in uw regio? Deze cursus wordt op maat ontwikkeld. Eerder gingen u voor: o.a. de Gemeente Amersfoort, Erfgoed Brabant en het Rijksvastgoedbedrijf.    Onderstaand een voorbeeldprogramma van de cursus zoals deze in de regio Amersfoort georganiseerd is. In aansluiting op de cursus 'Bodemkunde en geologie voor archeologen' (module 4) wordt een 2-daagse verdiepingscursus aangeboden die in het Amersfoort-Gelderse Vallei gebied zal plaatsvinden.   Het tweedaagse programma is opgebouwd uit overdag veldlocaties bezoeken waar met gerichte zelfwerkzaamheid door profiel- en boorbeschrijvingen bodem en geologie worden opgenomen. Het avondprogramma (één avond) bestaat uit twee delen:   1.  ...

Lees meer

Beschrijven bodemeigenschappen volgens NEN/ASB protocollen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!   Praktische cursus in het veld, in representatief gebied verschillen tussen siltigheid in zand en klei aantonen, eerst in uitleg, dan in zelfwerkzaamheid in de ochtend, uitlopend in een complete boor- of sectie beschrijving in de middag, die door de docent wordt nagekeken en besproken is inbegrepen.   Programma   Het Nederlands landschap kent een rijke verscheidenheid in bodem- en grondsoorten. Zand- silt- en kleigehalte van bodemmonsters zijn belangrijke indicatoren voor doorlatendheid, procesreconstructie, en bodemkwaliteit. Een veldbeschrijving met een detaillering volgens de NEN 5104 (Standaard Boorbeschrijving) en/of de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) is een belangrijke standaard waar veel bodembeschrijvingen in verschillende...

Lees meer

Geomorfologie van het rivierengebied

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Deze cursus laat u kennis opdoen van algemene Holocene rivierprocessen en -ontwikkeling, de resulterende afzettingen en hoe deze te herkennen in de opgravingsputten en profielwanden. Daarnaast wordt ingegaan op dateringstechnieken en -methoden. De 2-daagse cursus bestaat uit een theoretisch deel (beide ochtenden) gevolgd door een practicum (middagdeel). De opdrachten bestaan uit het toepassen van de opgedane kennis aan de hand van praktijkvoorbeelden. Programma voor beide dagen 09.00 - 12.00 uur: College 12.00 - 13.00 uur: Lunch 13.00 - 16.00 uur: Practicum a.d.h.v. dia-opdrachten Praktische informatie Cursusdata: 27 mei en 3 juni 2019 Studielast: 2 contactdagen, beide half bestaande uit college en half practicum a.d.h.v. dia-opdrachten Cursustijden: Ontvangst...

Lees meer