Home > Cursusaanbod > Bodem

Bodem

Beschrijven bodemeigenschappen volgens NEN/ASB protocollen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!   Praktische cursus in het veld, in representatief gebied verschillen tussen siltigheid in zand en klei aantonen, eerst in uitleg, dan in zelfwerkzaamheid in de ochtend, uitlopend in een complete boor- of sectie beschrijving in de middag, die door de docent wordt nagekeken en besproken is inbegrepen.   Programma   Het Nederlands landschap kent een rijke verscheidenheid in bodem- en grondsoorten. Zand- silt- en kleigehalte van bodemmonsters zijn belangrijke indicatoren voor doorlatendheid, procesreconstructie, en bodemkwaliteit. Een veldbeschrijving met een detaillering volgens de NEN 5104 en NEN-EN-ISO 14688 (Standaard Boorbeschrijving) en/of de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) is een belangrijke standaard waar veel bodembeschrijvingen...

Lees meer