Home >Cursusaanbod >Bodem > Geofysica voor archeologen

Geofysica voor archeologen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!

Geofysisch onderzoek wordt steeds vaker ingezet in de archeologie. De mooie voorbeelden halen de publiciteit maar de realiteit van een geofysisch onderzoek is vaak veel ingewikkelder. In de cursus wordt archeologische onderzoekers getoond hoe geofysisch onderzoek binnen de archeologie ingepast kan worden om een maximaal resultaat te behalen en mee te kunnen praten met de geofysisch specialisten.

Programma

De inhoud van deze cursus is:

 • Wat is geofysica?
 • Hoe past geofysica in archeologisch onderzoek in Nederland?
 • Hoe werkt geofysisch onderzoek in de archeologie?
 • Welke geofysisch technieken zijn er?
 • Uitvoering geofysisch onderzoek in de archeologie
 • Critisch kijk op geofysisch onderzoek in de archeologie.
 • De geofysische rapportage
 • Casussen

Doelgroep

 • KNA archeologen (land)
 • KNA prospectoren (land)
 • Gemeente/regio archeologen
 • Heemkundeverenigingen met goede archeologische kennis

Doel

Het doel van de cursus is de cursisten inzicht te geven hoe geofysisch onderzoek ingepast wordt in archeologische onderzoeken. Archeologen hoeven de techniek niet te begrijpen, de cursus gaat dan ook nauwelijks in op de technische kant van de geofysica, daar zijn de geofysisch specialisten voor.

De cursus zet in om inzicht te krijgen in het proces van het geofysisch onderzoek binnen de Nederlandse archeologie. Na afloop van de cursus moet de cursist het inzicht hebben dat de archeoloog een gereedschapskist heeft met allemaal archeologische onderzoeksmethodes zoals booronderzoek, proefsleuven, geofysisch onderzoek, etc. Net zoals een timmerman een spijker met een hamer aanpakt, niet met een schroevendraaier. Zo moet de archeoloog inzicht hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het brede arsenaal aan onderzoeksmethodes in de archeologie. Dit begint bij een goede archeologische vraagstelling en een goed inzicht in de AMZ stappen. Geofysica is een van de mogelijke technieken die soms wel en soms niet ingezet kan worden.

De cursist kan na afloop van de cursus

 • Een inschatting maken wat wel en wat niet kan met geofysica .
 • De juiste vragen stellen aan de geofysisch specialist en de goede gegevens aandragen ter voorbereiding van een geofysisch onderzoek.
 • Begrijpen wat in het veld gebeurt tijdens een geofysisch onderzoek?
 • Met de geofysisch specialist goed kunnen overleggen over de archeologische vertaling van de geofysische resultaten.
 • Archeologische beoordeling van een geofysisch specialistenrapport.

De cursus is ingekleurd met vele voorbeelden van mooie gelukte resultaten maar ook van mislukkingen en waarom het dan niet gewerkt heeft, want dat is het meest leerzaam

Cursusdata, locatie en kosten

Cursusdatum: 10 oktober 2024
Cursustijden: 9:30 –16:30 uur (4 x 1.5 uur met pauzes)
Docent: Joep Orbons
Locatie: Amsterdam
Kosten: € 450,- per persoon exclusief BTW
Kennisniveau: HBO en WO, Ervaring in KNA, Ervaring met AMZ