Home > Cursusaanbod > Materiaal en rapportage

Materiaal en rapportage

Romeins aardewerk

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Een van de meest omvangrijke vondstgroepen bij een opgraving is aardewerk. In de Romeinse tijd is al sprake van een consumptiemaatschappij waarbij voedsel en drank uit de hele wereld naar alle uithoeken van het Rijk vervoerd werd om daar geconsumeerd te worden; het verpakkingsmateriaal (aardewerk) werd hergebruikt en weggegooid. In de cursus Romeins aardewerk leert de cursist de verschillende soorten Romeins aardewerk kennen en gaat zelf aan de slag met het determineren ervan. De cursus Romeins aardewerk staat in het teken van de scherven: welke soorten zijn er, welke kenmerken kun je aan een scherf benoemen,...

Lees meer

Middeleeuws aardewerk

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Deze cursus gaat in op de mogelijkheden van aardewerkstudies en geeft een overzicht van de soorten en vormen per tijdvak. Na een rondje langs de vergelijkingscollectie duiken we in de praktijk door te oefenen met de determinatie. Leren is vooral doen! Deelnemers kunnen ook aardewerkscherven meenemen waar ze zelf niet makkelijk uitkomen. Programma 09.00 - 09.30: Ontvangst 09.30 - 10.00: Doel van aardewerkstudies en kwantificatiemethoden 10.00 - 10.45: Soortenspectrum: Vroege Middeleeuwen (500-900) 10.45 - 11.00: Pauze 11.00 - 11.45: Soortenspectrum: Volle Middeleeuwen (900-1250) 11.45 - 12.30: Soortenspectrum: Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (1250-1900) 12.30 - 13.00: Lunch 13.00 - 14.00: Rondje vergelijkingscollectie 14.00 - 16.45: Prakticum...

Lees meer

Conserveren voor archeologische depotbeheerders

Archeologische vondsten zijn samen met de sporen en structuren, de belangrijkste bron van informatie over een site. De sporen en structuren zijn in het veld analoog en/of digitaal vastgelegd en daarna verdwenen. De verzamelde objecten zijn feitelijk de enige fysieke overblijfselen van de vindplaats. Niet alle vondsten zijn in een goede conditie als ze uit de grond (of het water) komen. Dat kan liggen aan de vondstomstandigheden of aan het materiaal zelf. Objecten kunnen geheel of gedeeltelijk aangetast, beschadigd of vergaan zijn. Het kan ook zijn dat een voorwerp heel en goed bewaard lijkt, maar in korte tijd na opgraven toch...

Lees meer

Archeologische rapportages schrijven

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Iedere archeoloog krijgt ermee te maken: het standaardrapport. Of het nu om een IVO-O, een IVO-P of een opgraving gaat, het standaardrapport is het eindproduct van elk onderzoek. In deze cursus komen verschillende aspecten van het rapportageschrijven aan bod, van het vertalen van archeologische data naar tekst tot schrijfstijl en -techniek. Door middel van korte opdrachten worden de behandelde onderwerpen direct in praktijk gebracht. Programma De volgende onderwerpen komen in elk geval aan bod: Doel en publiek van een standaardrapport Structuur van een standaardrapport Van data naar tekst: het leesbaar presenteren van archeologische informatie Schrijftechnieken Schrijfstijlen Tekststructuur: onderbouwing van adviezen en conclusies Tekst corrigeren Tips en...

Lees meer