Home >Docenten > Edwin Orsel

Edwin Orsel

Edwin Orsel (1969) studeerde HTS en TU bouwkunde. Hij werkte bij verschillende bouwhistorische bureaus en is sinds 2001 stadsbouwhistoricus bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Daarnaast is hij voorzitter van het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici, bestuurslid van de Stichting Bouwhistorie Nederland, aangesloten bij de Bond Nederlandse Bouwhistorici en lid van diverse monumentencommissies. Samen met Chrystel Brandenburgh stelde hij de archeologische en bouwhistorische onderzoeksagenda van Leiden op. Zijn werkzaamheden betreffen het gehele bouwhistorische veld, van waardestellend en documentair bouwhistorisch onderzoek tot de borging van de bouwhistorische waardenkaart in bestemmingplannen.