Home >Docenten > Heleen van Londen

Heleen van Londen

Heleen van Londen is universitair docent bij de vakgroep archeologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in landschapsarcheologie, erfgoed en archeologische monumentenzorg. Ze onderwijst diverse Bachelor en Master vakken en neemt deel aan (inter-)nationale projecten. Daarnaast is ze eigenaar van ‘Van Londen Archeologie’, vanwaar ze op zelfstandige basis projecten aanneemt (veldwerk, advisering etc.).