Home >Docenten > Jelle de Boer

Jelle de Boer

Jelle de Boer is zelfstandig ondernemer en adviseert bedrijven en overheden op het gebied van bedrijfsvoering, procesbeheersing, kennismanagement en kwaliteitszorg. Vaak doet hij dit via een intermediaire positie, bijvoorbeeld als adviseur van een branchevereniging of sectororganisatie. Maar ook adviseert hij bedrijven en overheden rechtstreeks om bedrijfsprocessen en kwaliteitszorg te verbeteren. Vanuit zijn praktijk treedt hij onder andere op als auteur/rapporteur bij het opstellen van kwaliteitsrichtijnen voor de bouw, de nutswereld en bodembeheer. Hij is tevens de schrijvende hand bij de BRL 4000 Archeologie en schuift regelmatig aan bij overleg bij SIKB over deze en andere BRL-en.