Home >Docenten > Maarten Groenendijk

Maarten Groenendijk

Maarten Groenendijk studeerde Provinciaal Romeinse Archeologie aan de Vrije Universiteit en was tussen 2002 en 2020 gemeentelijk archeoloog van Gouda. Daar ontwikkelde hij bij een binnenstedelijk bouwproject de methode die nu de kern vormt van zijn werk als zelfstandig adviseur: archeologievriendelijk of – duurzaam bouwen. In 2021 promoveerde hij op een onderzoek naar de verstoring en het archeologisch informatieverlies door heipalen in verschillende archeologische contexten. Tegenwoordig is Maarten eigenaar van het archeologisch adviesbureau Green Archaeology, gespecialiseerd in archeologieduurzaam bouwen. Hij adviseert initiatiefnemers en gemeenten over archeologieduurzame ontwikkelingen en beleid, waarbij hij streeft naar een optimale balans tussen behoud van archeologische waarden en haalbaarheid van de ontwikkeling.