Home > Cursusaanbod > Digitalisering > Ruimtelijke analyse Archis 3 i.c.m. QGIS

Ruimtelijke analyse Archis 3 i.c.m. QGIS

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!

In de afgelopen jaren is er een aantal ontwikkelingen van invloed geweest op de toegankelijkheid van geografische informatie. Zo is er de opkomst van open source software producten. Deze zijn tegenwoordig dermate goed uitgerust dat ze kunnen concurreren met commerciële pakketten als Mapinfo of ArcGIS. Met deze software is het goed mogelijk om de meest voorkomende GIS-handelingen uit te voeren en te komen tot professionele eindresultaten. 

Een andere ontwikkeling is de toenemende beschikbaarheid van digitale kaarten. Steeds meer overheden houden zich aan de Europese INSPIRE richtlijn die stelt dat geografische data vrij toegankelijk moet zijn. Op verschillende portalen, zoals PDOK, zijn kaarten over sociaal en fysisch geografische onderwerpen dan ook in toenemende mate via webservices beschikbaar. Ook de data van Archis 3, dat volgens een nieuw datamodel  is opgebouwd, is tegenwoordig van het Internet te halen en te gebruiken binnen een GIS. 
 
De twee ontwikkelingen samen zorgen ervoor dat het nu mogelijk is om zonder kosten te werken met geografische informatie. Het enige dat vaak in de weg staat is een gebrek aan kennis. Deze cursus is gericht op mensen die zich hierin willen ontwikkelen. Het betreft een zelfwerkzame cursus. 
 
Programma
Intro  GIS: kaart + data
QGIS
Download
Installatie
Gebruikersinterface
Layers: openen - bekijken - presenteren (thematisch) - volgorde - info
Landgebruikskaart/topo en/of gemeenten - vlakken
Onderzoeksmeldingen - vlakken
Rivieren - lijnen
Vondstlocaties Archis 3 – punten
Data tabellen – (nog) geen geometrie
Lokale bestanden maken en opslaan (gml onderzoeksgebied)
Kaarten van derden: wms / wfs
Mogelijkheden (ngr, pdok) - beperkingen - kosten
Backdrop maps: lijstje voor bureaustudie …..
Archis 3: nu downloadbare bestanden, straks wfs…..
Create points 
Queries (vondsttype, datering, deelgebied, gemeente)
Joins
Selecties als layers opslaan
Workspace opslaan
Print naar pdf / jpg
Online QGIS help
 
Praktische informatie
 
Cursusdatum: 
Nader te bepalen.
 
Studielast:
1 dag
 
Cursustijden:
Ontvangst: 09.00 - 09.30 uur
Cursusdag: 09.30 - 17.00 uur
 
Docent:
Walter Laan, Universiteit Leiden (Einsteinweg 2)

Doelgroep:
Mensen die willen werken met Archis 3 bestanden en geen toegang hebben tot commerciële GIS-pakketten

Doelen:
- Kennismaken met het open source software pakket QGIS. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de cursist weinig tot geen ervaring met dit programma heeft
- Het leren werken met vrij toegankelijke kaarten
- Het leren werken met downloadbare bestanden van Archis 3
- Het vervaardigen van de producten bij een KNA conforme bureaustudie
  
Kennisniveau:
HBO / academisch niveau  
 
Studiematerialen:
(Digitale) cursusmap    
 
 
Aantal deelnemers:
Minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers
 
Kosten: 
€ 395,- per persoon voor 1 dag, exclusief BTW