GIS expert

In samenwerking met Saxion Hogeschool biedt PASTA een vernieuwe GIS cursus aan! 

In deze cursus leer je de meest voorkomende gevorderde toepassingen van een GIS (geografisch informatiesysteem). De cursus is bedoeld als vervolg op de basiscursus of voor professionals die al enige ervaring met GIS hebben. Op alle aspecten uit de basiscursus GIS zoeken we de verdieping: van het zoeken en creëren van gegevens tot het exporteren en publiceren van kaarten.

Inhoud

De nadruk ligt bij deze cursus op het verdiepen van de basisvaardigheden GIS. Als cursist krijg je daarbij een goed overzicht van welke mogelijkheden het werken met GIS nog meer kan bieden. Daarbij wordt er in deze cursus ook aandacht besteed aan achterliggende principes en een kritische toepassing van de nieuw aangeleerde vaardigheden. Er is binnen de cursus ook gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen of om extra verdieping te zoeken binnen een van de aangeboden toepassingen.

Wat kun je straks?

  • Je kunt werken met enkele regionale en nationale kaartprojecties en coördinatensystemen en bent bekend met de theoretische achtergronden van deze projecties.
  • Je kunt werken met (lokale) geo-databases.
  • Je kunt geometrische transformaties op vector-bestanden doorvoeren.
  • Je kunt bulk-mutaties in attribuut-data doorvoeren.
  • Je kunt rasterbestanden door middel van verschillende transformaties georefereren en kent de basisprincipes achter deze transformaties.
  • Je kunt ruimtelijke analyses maken met behulp van vectorbestanden en rasterbestanden.
  • Je kunt een kaart opmaken door middel van complexere cartografische principes en leert daarbij kritisch naar data en doelstellingen te kijken.

Programma

De inhoud van deze cursus wordt verdeeld in 4 praktijklessen die ieder een dagdeel duren. Iedere les begint met het opzetten van een GIS-omgeving waarbij we het coördinatensysteem instellen en een bestandsstructuur aanmaken. Vervolgens wordt er met geografische en niet-geografische gegevens gewerkt die zowel tijdens de les worden gemaakt, op het internet worden gevonden, of als cursusmateriaal worden aangeleverd.

Tegen het eind van iedere les wordt de data die je als cursist hebt bewerkt klaargemaakt voor export naar een GIS- of AutoCAD-bestand (bijvoorbeeld om in een Total Station te importeren) of cartografisch opgemaakt om als afbeelding te worden geëxporteerd. Zodoende loop je als cursist iedere les een of meerdere reële GIS-taken van begin tot eind volledig door.

Afronding

Aan het eind van iedere les levert iedere cursist een product op dat past bij de GIS-operatie die die les is uitgevoerd, bijvoorbeeld een opgemaakte kaart of een CAD-bestand dat klaar is om in een Total Station te worden ingelezen. Op basis van deze producten en de aanwezigheid bij de lessen kan een certificaat van deelname worden afgegeven.

Praktische informatie

Lesdagen: nader te bepalen
Locatie: Deventer
Kosten: € 750,00

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met: info@scholingarcheologie.nl

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@scholingarcheologie.nl
Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u meer informatie!

Toelating 

Deze cursus is geschikt voor mensen die de basiscursus GIS hebben afgerond of al enige ervaring hebben met het werken met een GIS.