Home >Cursusaanbod >Wet- en regelgeving > Omgevingswet voor archeologen

Omgevingswet voor archeologen

Cursus omgevingswet voor archeologen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE + ERKEND DOOR HET CCvD!

Onze cursus Omgevingswet voor Archeologen zal uitgebreid ingaan op de relevante aspecten van de Omgevingswet en de implicaties ervan voor het archeologisch werkveld.
Het doel van de nieuwe Omgevingswet is om een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving mogelijk te maken, waarin diverse belangen, waaronder die van archeologie, worden afgewogen en meegenomen in ruimtelijke besluitvorming. Het doel is om het behoud en de bescherming van archeologisch erfgoed beter te waarborgen en te integreren in de ruimtelijke planning en ontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat het deelaspect archeologie op een goede, transparante en integrale manier vorm krijgt en hoe betrek je de omgeving daar bij? In deze cursus wordt duidelijk gemaakt welke raakvlakken er zijn met archeologie. Wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s.

Cursusinhoud

- Inleiding tot de Omgevingswet en de veranderingen ten opzichte van de huidige wetgeving
- Specifieke vereisten en procedures voor archeologen onder de Omgevingswet
- Praktische workshop en casestudies om de kennis toe te passen
- Juridische en beleidsaspecten van archeologie binnen de Omgevingswet
- Interactief sessies onderdeel voor vragen en discussie

Praktische informatie

Datum: donderdag 19 september 2024
Locatie: nader te bepalen
Studielast: 1 contactdag 
Cursustijden: Ontvangst 09.30 - 10.00 uur / Cursusdag 10.00 - 16.45 uur
Docenten: Jan-Willem Oudhof & Jilles van Kesteren
Doelgroep: Beleids archeologen en archeologisch adviseurs
Doel: Raakvlak analyse omgevingswet en archeologie in de praktijk
Kennisniveau: HBO
Kosten: € 575,00 per persoon voor 1 dag, exclusief BTW