Home >Docenten > Karin Abelskamp

Karin Abelskamp

Karin Abelskamp (1970) heeft archeologie gestudeerd aan de VU en heeft daarna enkele jaren bij een internationaal onderzoeksproject voor de toenmalige ROB gewerkt en bij de Projectgroep Archeologie Betuweroute het begin van de commerciƫle archeologie meegemaakt. Ze is inmiddels meer dan 20 jaar professioneel werkzaam op het gebied van conservering en restauratie van archeologische en historische vondsten, eerst voor ADC ArcheoProjecten en ArcheoCare en inmiddels als eigenaar van Conserveringsatelier Vesta.

Naast de uitvoering van praktische opdrachten voor opdrachtgevers zoals opgravingsbedrijven, depots en musea zet ze zich als conserveringsspecialist ook in voor begrip, verbreding en verdieping van de conservering binnen de archeologie. Door de dialoog aan te gaan met o.a. archeologen, andere specialisten en vakgenoten hoopt zij bij te dragen aan de kennis over en het behoud van het archeologisch en historisch erfgoed.

Educatie is een van de pijlers van haar werk. Karin vindt het belangrijk dat anderen kunnen leren van haar ervaring en dat haar vakmanschap doorgegeven wordt. Daarom heeft ze de studenten van de opleiding Archeologie van Saxion te Deventer lesgegeven, begeleidde zij diverse stagiaires van HBO- en universitaire opleidingen en verzorgt ze verschillende cursussen.