Home >Docenten > Jan-Willem Oudhof

Jan-Willem Oudhof

Jan-Willem Oudhof is al 25 jaar werkzaam in de archeologie, waarvan de laatste 20 jaar in de adviserende kant van de archeologie. Hij zit in zijn praktijk aan diverse kanten van de archeologie tafel. Hij als directievoerder archeologie betrokken geweest bij grote en complexe bouwprojecten, van aanbesteding tot

en met uitwerking. Enkele voorbeelden uit zijn praktijk: De Parkeergarage op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden, Herontwikkeling Grote Markt Oostzijde Groningen, Groninger Forum, Stationsgebied Utrecht, Edam Baander vesting. Momenteel is hij werkzaam als directievoerder voor Knooppunt Hoevelaken en sinds 2016 voor de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam door de Alliantie Markermeerdijken.