Home >Docenten > Menno Dijkstra

Menno Dijkstra

Menno Dijkstra behaalde in 1996 zijn doctoraalexamen archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe tijd aan de Universiteit van Amsterdam.
Sindsdien is hij betrokken geweest bij uiteenlopende projecten en opgravingen, onder meer het Sint Servatius Project en het Frisia Project, beiden gefinancierd door NWO. In het kader van dit laatste project is hij in december 2011 gepromoveerd op een onderzoek naar de laat-Romeinse en vroeg-middeleeuwse ontwikkeling van het Zuid-Hollandse kustgebied, speciaal het gebied rondom de monding van de Oude Rijn.
Vanaf 2002 is hij in verschillende functies betrokken geweest bij het AAC/Projectenbureau en Diachron UvA bv, waar hij zich voornamelijk bezighield met de analyse en rapportage van middeleeuwse nederzettingen en aardewerk, alsmede het schrijven van Programma’s van Eisen. Vanaf 2014 is hij als senior KNA archeoloog bij de opleiding archeologie (ACASA) van de UvA, waar hij 1e en 2e jaars studenten de beginselen van het veldwerk bijbrengt. Daarnaast verricht hij als eigenaar van Diggel Archeologie ook zelfstandig onderzoek als senior KNA materiaalspecialist.
Aantrekkelijk aan middeleeuwse archeologie vindt Menno het uitvoeren van onderzoek op het snijvlak met andere wetenschappen als geschiedenis, antropologie, historische geografie en toponymie.